Ledwie (ledwo) co [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ledwie (ledwo) co wzmocnione ledwie (ledwo) Uczniowie ledwie (ledwo) co skończyli lekcje.