Ledwie (ledwo) że [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ledwie (ledwo) że wzmocnione ledwie (ledwo) Babcia ledwo (ledwie) że wyszła, a już wracała.