Ma [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ma forma krótsza mianownika liczby pojedynczej zaimka moja To jest ma przyjaciółka.