Ku chwale Boga i Ojczyzny [Kielce]

Przy ulicy Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Gagarina i Spacerowej, stoi pomnik Matki Boskiej na wysokim postumencie. U jego podnóża wmurowano tablicę  z napisem „Ku większej chwale Boga i Ojczyzny, w 90 rocznicę wkroczenia Strzelców do Kielc”. W tym bowiem miejscu skaut Czesław Bankiewicz złożył Józefowi Piłsudskiemu raport. W miejsc tym zawsze palą się znicze, stoją tez kwiaty.