Prywatny krzyż dziękczynny w Łosienku [Świętokrzyskie]

Przydrożne krzyże, a także kapliczki to składniki polskiego krajobrazu i dowody wiary. Często fundatorami były i są  osoby prywatne,  stawiające te budowle jako wota, podziękowania lub ku czci. W Łosienku stoi także taki „świadek historii” w pobliżu domu p. Karlińskich i przez nich postawiony. Zaprasza do chwili refleksji, zdjęcia czapki, modlitwy i zadumy. Jest to krzyż na wysokim postumencie. Napis informuje, że pochodzi z 1939 roku, a fundatorami byli Józef i Ludwik Karlińscy. Całość jest ogrodzona kutym płotkiem, zawsze ozdobiona kwiatami.