Ku chwale Ojczyzny

Żołnierz musi wysoko podnosić nogi i być dzielny.