Kultura śródziemnomorska

 • Kultura śródziemnomorska powstała w I tysiącleciu p.n.e. w basenie Morza Śródziemnego.
 • Wyrosła ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
 • Oba te regiony czerpały z kultury starożytnego Egiptu i Mezopotamii.
 • W starożytności posługiwano się łaciną, greką i hebrajskim.
 • Za dziedzictwo tej kultury uważa się:
  • mitologię grecką,
  • mitologię rzymską,
  • filozofię,
  • prawo rzymskie,
  • demokrację,
  • Biblię.

 • Kraje współczesne nad Morzem Śródziemnym to:
  • Hiszpania,
  • Malta,
  • Francja,
  • Monako,
  • Włochy, Słowenia,
  • Chorwacja,
  • Bośnia i Hercegowina,
  • Czarnogóra,
  • Albania,
  • Grecja,
  • Cypr,
  • Turcja,
  • Liban,
  • Syria,
  • Egipt,
  • Tunezja,
  • Algieria,
  • Maroko.