Słowianie przed przyjęciem crześcijaństwa

  • Słowianie to jedyna europejska wspólnota powiązana kulturowo i językowo.
  • Nie ustalona dokładnego czasu i miejsca osiedlenia się pierwszych Słowian.
  • Pewne jest jednak to, że wywodzxą się z ludów indoeuropejskich.
  • Najstarsze prekazy o tej grupie etnicznej pochodzą z VII wieku przed naszą erą z relacji germańskiego podróżnika.

  • Przed przyjęciem chrześcijaństwa – nasi przodkowie nie znali pisma.
  • Nie ma więc  z tego okresu żadnych dokumentów pisanych.
  • Historię tych czasów znamy z odkryć archeologów oraz zapisków obcych kronikarzy.
  • Jest to stosunkowo niewielki zakres wiedzy, dotyczący niektórych tylko obszarów życia tamtejszych ludzi.
  • W wielu przypadkach  wiedza ta bywa uzupełniana wyobraźnią tych, którzy ją poznają i badają.