Kupować [synonimy]

  • Odkupywać.
  • Zdobywać.
  • Nabywać.
  • Sprawiać.
  • Zaopatrywać.
  • Handlować.
  • Robić zakupy.
  • Załatwiać sprawunki.
  • Zamawiać towar.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]