Kurczyć [synonimy]

  • Skurczyć.
  • Przykurczyć.
  • Podkurczyć.
  • Podwinąć.
  • Kulić.
  • Podwinąć.
  • Stulić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]