Lać [synonimy]

  • Nalewać.
  • Wlewać.
  • Przelewać.
  • Przetaczać.
  • Napuszczać.
  • Moczyć.
  • Tryskać.
  • Lunąć.
  • Wylewać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]