Lada [synonimy]

  • Kontuar.
  • Bufet.
  • Szynkwas.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]