Lalka [wyrazy przeciwstawne]

  • Kukiełka.
  • Marionetka.
  • Kukła.
  • Zabawka.
  • Pajac.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]