Latać [wyrazy przeciwstawne]

  • Fruwać.
  • Szybować.
  • Unosić się.
  • Wzbijać się.
  • Biegać.
  • Krążyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]