Lawirować [synonimy]

  • Manewrować.
  • Kluczyć.
  • Posuwać się zygzakami.
  • Iść zakosami.
  • Krążyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]