Łacina [język europejskiego średniowiecza]

  • Językiem europejskiego średniowiecza była łacina.
  • W tym  języku powstały pierwsze dzieła literatury średniowiecznej.
  • Literatura religijna aż do końca epoki była w przeważającej mierze łacińska.
  • Twórczość w językach narodowych pojawiła się dopiero w dojrzałym średniowieczu.
  • Z początku służyła opisowi treści świeckich, potem została wykorzystana  przez Kościół w celu dotarcia do ludzi niewykształconych, którzy stanowili ogromną większość.
  • Łaciny nie znali przecież nie tylko biedacy, ale nawet królowie.