Łączliwość frazeologiczna wyrazów

  • Zjawisko językowe pozwalające niektórym wyrazom na wchodzenie w związki frazeologiczne.
  • Wyróżnimy związki luźne, stałe i łączliwe.
  • Stałe i łączliwe związki wyrazowe nazywamy frazeologizmami.