Łączliwość frazeologiczna wyrazów

  • Możliwość powstawania różnorodnych kombinacji słowno-zdaniowych.
  • Zjawisko językowe pozwalające niektórym wyrazom na wchodzenie w związki frazeologiczne.
  • Związki te są znaczeniowo złożone, niejednoznaczne, często metaforyczne lub występujące w mowie potocznej.
  • Powstają na prawach skojarzeń nieoczekiwanych.
  • Z tych możliwości niekonwencjonalnych połączeń frazeologicznych korzysta zwłaszcza poezja.
  • Wyróżnimy związki luźne, stałe i łączliwe.
  • Stałe i łączliwe związki wyrazowe nazywamy frazeologizmami.