Łączny [wyrazy przeciwstawne]

 • Łączny, powstały z połączenia, wspólny, połączony.
 • Przeciwstawne:
  • rozłączny,
  • oddzielny,
  • rozdzielny,
  • odrębny,
  • osobny.