Łatwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Łatwy, taki, który nie wymaga trudu, dający się łatwo przyswoić, jasny, nieskomplikowany, zrozumiały, prosty, nieskomplikowany.
  • Przeciwstawne:
    • trudny,
    • zawiły,
    • skomplikowany.