Lądować [wyrazy przeciwstawne]

  • Lądować, osiągać cel lotu, ląd, osiadać na ziemi, wysiadać na ląd.
  • Przeciwstawne:
    • startować,
    • wznosić się.