Łagodność [synonimy]

  • Słodycz.
  • Delikatność.
  • Miękkość.
  • Dobroć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]