Łakomczuch [synonimy]

  • Łasuch.
  • Smakosz.
  • żarłok.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]