Łapać się [synonimy]

  • Wikłać się.
  • Iść na lep słówek.
  • Wpadać w sidła.
  • Uwikłać się.
  • Połknąć haczyć.
  • Ulegać.
  • Przegrywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]