Łatwo [synonimy]

  • Snadnie.
  • Jak z płatka.
  • Bez zachodu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]