Lamentacja

  • Wypowiedź o charakterze skargi.
  • Wyraża uczucia podmiotu mówiącego.
  • Lamentacja to także gatunek literacki (np. pieśń żałobna, elegia, tren).