Symbolika liczb w „Apokalipsie”

Symbolika obejmuje pojedyncze liczby, jak i ich wielokrotności (na podstawie A. Świderkówny, „Rozmowy o Biblii. Nowy Testament”.

7

Liczba doskonała, doskonałość, pełnia

6

Siedem minus jeden, niedoskonałość
Trzy i pół Połowa siedmiu, cierpienie, czas próby, prześladowania
Cztery świat stworzony, cztery wiatry, cztery strony świata
Dwanaście Izrael
Tysiąc Bardzo wiele
Sto czterdzieści cztery Oznacza opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela