Lanckorońska Karolina

Karolina Lanckorońska

(11 sierpnia 1898 roku, Buchberg, Austrii – 24 sierpnia 2002 roku, Rzym)

  • Historyk sztuki, działaczka Polonii we Włoszech.
  • Pochodziła z arystokratycznego rodu Lanckorońskich.
  • Pracowała naukowo na Uniwersytecie we Lwowie.
  • W okresie okupacji działała w konspiracji.
  • 12 maja 1942 roku została aresztowana na rozkaz H. Krügara – szefa gestapo w Stanisławowie.
  • Wywieziona do obozu koncentracyjnego Rawensbrück w Niemczech.
  • Po wojnie osiadła we Włoszech, gdzie dalej pracowała naukowo.
  • W 1994 roku podarowała Polsce kolekcję wspaniałych dzieł sztuki zgromadzonych przez jej ojca.