Lapsus

Nieraz w ferworze pracy, nieraz przez pomyłkę tworzymy teksty, które u czytających wywołują uśmiech i zdziwienie. Pokazujemy Wam taki przykład, znaleziony w sieci (na Fb), kiedy to duchowny wzywa zmarłych do kontaktu. A może to próba mocy ożywiającej, no nie wiemy! W każdym razie starajcie się pisać poprawnie i logicznie! Niech moc językowa bedzie z Wami…