„Latarnik” [podobieństwa i różnice w historii Sielawy i Skawińskiego]

  • Obaj byli Polakami.
  • Dużo podróżowali, ale przyczyny ich wędrówek były inne.
  • Pełnili obowiązki strażnika latarni w Aspinwall.
  • Byli ludźmi samotnymi.
  • Otrzymali paczkę z książkami.
  • Pochłonięci lekturą (Skawiński „Panem Tadeuszem” a Sielawa „Murdelio” Z. Kaczkowskiego).
  • Obaj stracili posadę latarnika.
  • Obaj wyruszaja do Nowego Jorku, ale los Skawińskiego pozostaje nieznany.