„Kamienie na szaniec [życie w okupowanej Warszawie]

 • Obecność żołnierzy niemieckich na ulicach miasta.
 • Zrujnowane budynki mieszkalne i gmachy publiczne.
 • Brak wody, światła, gazu.
 • Aresztowania ludzi, łapanki uliczne.
 • Nagłe rewizje i aresztowania.
 • Bieda i brak żywności.
 • Czarny rynek i paserstwo.
 • Trudności w zdobywaniu opalu.
 • Podejmowanie pracy zarobkowej.
 • Zorganizowanie podziemnego nauczania tzw. „tajne komplety.
 • Rozwój działalności konspiracyjnej.
 • Godzina policyjna.