Łatwy [synonimy]

  • Przystępny.
  • Prosty.
  • Nietrudny.
  • Wygodny.
  • Ułatwiony.
  • Lekki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]