Ląd [synonimy]

  • Ziemia.
  • Kontynent.
  • Podstawa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]