Miękki [wyrazy przeciwstawne]

  • Miękki, uginający się pod naciskiem, nietwarde, niesztywny, chwiejny, dobroduszny, łagodny, ustępliwy.
  • Przeciwstawne:
    • nieustępliwy,
    • twardy,
    • sztywny,
    • bezkompromisowy.