Mieszany [wyrazy przeciwstawne]

  • Mieszany, złożony z różnych elementów, składników, odmian, gatunków, niejednorodny, niejednolity.
  • Przeciwstawne:
    • jednolity,
    • jednorodny,
    • czysty.