Miejski [wyrazy przeciwstawne]

  • Miejski, związany z miastem, właściwy dla miast.
  • Przeciwstawne:
    • wiejski.