Lecznica [synonimy]

 • Szpital.
 • Zakład leczniczy.
 • Ambulatorium.
 • Przychodnia.
 • Ambulans.
 • Ośrodek zdrowia.
 • Przychodnia.
 • Punkt sanitarny.
 • Izba chorych.
 • Sanatorium.
 • Lazaret.
 • Klinika.
 • Poradnia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]