Leczyć [synonimy]

  • Wyleczyć.
  • Goić.
  • Stawiać na nogi.
  • Kurować.
  • Wylizać się.
  • Podreperować zdrowie.
  • Zdrowieć.
  • Poddawać się operacji.
  • Przebywać na kuracji.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]