Legalizacja [synonimy]

  • Uprawomocnienie.
  • Zatwierdzenie.
  • Ratyfikacja.
  • Usankcjonowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]