Legalny [synonimy]

  • Prawowity.
  • Ważny.
  • Lojalny.
  • Zgodny z prawem.
  • Zwyczajowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]