Legitymacja [synonimy]

  • Dowód.
  • Dokument.
  • Paszport.
  • Matrykuła.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]