Lek [synonimy]

  • Lekarstwo.
  • Odtrutka.
  • Środek leczniczy.
  • Pigułka.
  • Tabletka.
  • Kapsułka.
  • Remedium.
  • Medykament.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]