Lekarz [synonimy]

  • Medyk.
  • Doktor.
  • Konsyliarz.
  • Eskulap.
  • Medykus.
  • Konował.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]