Lekceważąco [synonimy]

  • Pogardliwie.
  • Z góry.
  • Z politowaniem.
  • Przez ramię.
  • Bagatelizująco.
  • Bez uwagi.
  • Ignorująco.
  • Bez brania w rachubę.
  • Bez docenienia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]