Kwesta [synonimy]

  • Zbiórka.
  • Składanie.
  • Wsparcie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]