Kwitnąć [synonimy]

  • Kwiecić się.
  • Pokrywać się kwieciem.
  • Pączkować.
  • Rosnąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]