Oswald [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 604 roku jako syn króla Etelreda.
 • Jego ojciec poległ w powstaniu wznieconym przez Brytów.
 • Oswald musiał wówczas uciekać do Szkocji.
 • Zatrzymał się w klasztorze św. Kolumbana, w który został ochrzczony.
 • W roku 634 pokonał króla Brytów i odzyskał tron.
 • Zaczął chrystianizować kraj.
 • Stworzył klasztor, który stał się centrum pracy misyjnej.
 • W kraju istniała silna opozycja, hołdująca pogańskim tradycjom i obyczajom.
 • Wystąpiła ona zbrojnie przeciw Oswaldowi.
 • Król Oswald poległ w bitwie pod Maserfelth w 642 roku.

 • Imię Oswald pochodzi od germańskich os = bóg Ans i wald = władca, król.
 • Święty Oswald jest patronem:
  • angielskiej rodziny królewskiej,
  • krzyżowców,
  • żniwiarzy.
 • Dzień św. Oswalda to 5 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]