Lekkoduch [synonimy]

  • Trzpiot.
  • Pustak.
  • Wartogłów.
  • Pędziwiatr.
  • Szaławiła.
  • Świszczypała.
  • Hulaka.
  • Utracjusz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]