Lekkomyślnie [synonimy]

  • Nieostrożnie.
  • Nieopatrznie.
  • Niebacznie.
  • Pochopnie.
  • Nieoględnie.
  • Bez rozwagi.
  • Głupio.
  • Owczym pędem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]