Lekkomyślność [synonimy]

  • Nierozwaga.
  • Nieostrożność.
  • Głupota.
  • Roztargnienie.
  • Krótkowzroczność.
  • Naiwność.
  • Nierozsądek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]