Lektura [synonimy]

  • Książka.
  • Literatura.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]